Hans Thomsen 1765-1822

Kjestina Boysen 1760-1790

Den afbillede sten er over Kjestina Boysen, gift med Hans Thomsen. Den sat op af hendes bror, Hans Nicolai, hvis gravsten også findes på Højer Gl. Kirkegård med QR-kode. De var fætter og kusine og fik ingen børn.

Gravstenen er nærmest umulig at læse efterhånden. Men heldigvis er teksten trykt i bogen "Godt Mod" af N.A.Jensen (1. udgave 1910). Teksten er her - sat op nogenlunde som på stenen:

"Herunder
hviler i herren den
velfornemme og
gudfrygtige hustrue, nu sal.
Kiestina Thomsen
født i Emmerleff, Anno 1760 d.16.
febr. og døde d. 19. okto
ber Anno 1790. Hendes alder var 30 aar,
8 maaneder, 15 dage. Kom i ægteskab
med den velfornemme og
gudfrygtige ungkarl, nu
sørgendes enkemand
Hans Thomsen i
Høwer, d. 20. maj 1785, altså
var i kærligt ægteskab
med hende i 5 aar. - Hans Thomsen
fød 1765 d. 25 maj, død d. 25. november
1822, hans alder 57 aar 6 mdr.
H.N.Boysen"

QR-kode for denne side

Siden ajourført 23.5.2024